www.epmuisto.fi

ETELÄ-POHJANMAAN

SOTAMUISTOMERKIT

Lapinkaivo Kauhajoki

Loading...

Sijainti

Tarinan mukaan lampeen olisi upotettu Nummijärven taistelusta paenneen venäläisen sotaherran kultaiset vaunut.


Lapinkaivo lienee saanut nimensä alueella asuneiden lappalaisten mukaan. Toisaalta on spekuloitu, että ”kaivo” olisi nimetty järveen hukkuneen lappalaisen myötä. Lukuisista tarinoista huolimatta tunnetaan vesialtaan syntyperä suuremmalla varmuudella. Kyseessä on viimeisimmän jäätiköitymisen loppuvaiheilla jään reuna-alueelta erkaantunut ja paikalleen sulanut jäälohkare. Sulamisen tuloksena syntyi suppa, jonka nykyisin tunnemme Lapinkaivona.


Lapinkaivon takana on hieman vanhempi geologinen muodostuma, jonka synnylle on esitetty ainakin kaksi vaihtoehtoa. Aines saattaa olla peräisin voimakkaasti virtaavasta jäätikköjoesta, tai vaihtoehtoisesti jäätikön liikkuessa alueen yli on painavampi aines (lohkareet) painunut syntyneen harjumuodostuman päälle. Komeankokoiset kivenjärkäleet ovat paljastuneet Itämeren edeltäjän, Ancylus-järven, aikana voimakkaiden tyrskyjen huuhdottua lohkareiden väliin kerrostuneen

hienompijakoisen aineksen pois.