www.epmuisto.fi

ETELÄ-POHJANMAAN

SOTAMUISTOMERKIT

Aunuksen retkellä kaatuneiden muistomerkki Salmi

Loading...

Sijainti

Luntisen hautausmaalla vapaussodan sankarihauta. Paikalla on säilynyt vuonna 1929 paljastettu Aunuksen retkellä kaatuneiden muistomerkki

KAADUITTE NUORNA

NÄHDESSÄ HUOMISEN RUSKON

PUOLESTA MAANNE

PUOLESTA HEIMOUSKON

Etelä-Pohjanmaan suojesluskuntapiiristä kaatuneet:

Aunuksen retki oli suomalaisten vapaaehtoisten yritys valloittaa ja liittää Suomeen osia Itä-Karjalasta vuonna 1919, Venäjän sisällissodan aikana. Retki oli yksi heimosodista.


Helmikuussa 1918 C. G. E. Mannerheim piti kuuluisan miekkavalapuheensa, jossa hän sanoi, ettei pane miekkaansa tuppeen, ennen kuin Viena ja Aunus on vapautettu Vladimir Leninin sotilaista. Suomen sisällissodan jälkeen käytiin paljon julkista keskustelua Itä-Karjalan liittämisestä Suomeen.

Retkikunta ylitti rajan 21. huhtikuuta 1919. Tarkoituksena oli vallata Lotinanpelto, Petroskoi ja Muurmannin rautatie.


Aunuksen retken epäsuora tulos oli, että Porajärvi julisti toiveensa liittyä Suomeen 6. kesäkuuta, kuten Repola oli tehnyt jo 1918. Suomen armeija siirtyi Porajärvelle ja miehitti sen. Tarton rauhassa vuonna 1920 Suomi ja Neuvosto-Venäjä sopivat yhteisestä rajasta. Suomi luovutti Repolan ja Porajärven Neuvosto-Venäjälle, ja Suomen joukkojen oli vetäydyttävä 14. helmikuuta 1921 mennessä,